Produkter Tjenester Meny
 • Vannbåren gulvvarme
 • Ventilasjon med kjøling
 • Luft/ vann varmepumpe El kjele Forberedt for fjernvarme
 • Flere energikilder til oppvarming, gjør bygget mer fleksibelt
 • Sprinkleranlegg i
 • Eget traforom i bygget
 • Elbilladere i kjeller og på parkeringsplass
 • Alarm for brann og tyveri: Utvendig skallsikring med kort / kodelås
 • Led belysning i hele bygget SD –anlegg for styring av alle tekniske anlegg 
 • Bygget er klargjort for moderne velferdsteknologi 
 • 100% BIM prosjekt, det vil si at alt er tegnes i 3D. Prosjektering har pågått siden 2016 . Bygget er 80% ferdig prosjektert teknisk og bærekonstruksjonsmessig. Innredning tilpasses bruk i samarbeid med leietakere

Bygget har et bæresystem av stål og betongsøyler og selvbærende hulldekker. Rominndeling med lettvegger tilpasses leietakere og kan lett endres ved bytting av leietakere. Trapper, vinduer og tekniske rom vil være faste.