Produkter Tjenester Meny

Sambruk og effektiv utnyttelse

2., 3. og 4. etasje blir et flerbruksbygg med mange ulike funksjoner innen skole, helse, overnatting, næring etc.

Sambruk med nærliggende bygg er aktuelt, som f.eks kommunens etablerte idrettsanlegg på Gystadmarka.

Idrettshallen vil også fungere som uteområde og samlingssted med lek og aktiviteter, sammen med takterrasse og park foran bygg mot Energivegen.

På uteområdet og på taket legges det opp til en løpebane på 250 meter rundt, som brukes til oppvarming for idretten og opptrening / rekreasjon. I tillegg er det lagt opp til sittegrupper og sosiale soner som er normalt på en terrasse.