Produkter Tjenester Meny

Planløsninger

1. etasje
1. etasje er regulert for detaljhandel med et areal på ca 2336 m2 (inkludert sosiale rom, lager, inngang, utstilling). Beliggenheten er svært attraktiv, bla annet nabo til Biltema. Parkeringsplassen til Biltema henger sammen med gangsti slik at de kan besøke begge butikkene uten å flytte bilen. Butikk og næringslokaler får egne innganger med felles vare-mottak/utlevering i bakkant. Egen inngang til skolebygg. Helse /Idrett og overnattingsdelen har også egen inngang med felles resepsjon.

Det er også lagt opp til helsestasjon som kan bestå av lege, fysioterapeut, kiropraktor, fotpleie, tannlege, etc (kan også bli i 2.-3.etasje)

2. etasje

Idrettshall på 25x45meter med takhøyde på 7 meter. Garderober, eget treningsrom med vekter/apparater og med tilhørende lager, BK og andre støttefunksjoner. Området er fellesareal for bygget.
Skole / undervisningslokaler (ungdomsskole, høyskole, forskning) er tilknyttet felles funksjoner som garderobe, kantine, treningsrom etc.
Minikjøkken, møterom og hyggelige sosiale soner. Kan inndeles i mindre enheter og tilpasses etter behov.
Overnatting i egne rom
Kontorer tilknytting til tjenesten . Fleksible løsninger.


3. etasje

Tilsvarende 2 etasje, men med kantine over garderobe. I tillegg lages det et "galleri" rundt idrettshallen som vil fungere som en publikumstribune sammen med kantine.

4. etasje

Tilsvarende 2 og 3 .etg.
Tekniske rom for bygget
Uteområde på tak med løpebane og sosiale soner