Produkter Tjenester Meny

Lokaler til leie

Ledige lokaler  100-200m2

Vi har ledig utendørslager med tilgang til vask/ wc og fiberlinje.Fin  beliggenhet , med  god profilering til  Algaheimsvegen . Ca 3 km i fra Jessheim sentrum.

Bygget har flere leietakere.   Tomten er på 9026 m2. 

 

Last ned utvendig situasjonskart 1:500

Last ned næringsprofil

Se link Google maps

Er du interessert kan du ta kontakt med Tor Erik Rognstad på tlf: 90870213 tor.erik@rognstad.no eller Håkon Rognstad på tlf:90936898, hakon@rognstad.no.

Leieobjekt:

  • Utendørslagring  100-1000m2, leies ut

Beskrivelse

Flat tomt med  opparbeidet innkjøring.  Tilkoblet kommunal vann og kloak. Det er   installert ny oljeutskiller for verksted delen , tilkoblet spillvann.

Nytt  varmeanlegg med  radiatorer, gulvvarme, aerotempere og snø smelteanlegg.  

Nye ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner i alle rom. 

Fiberlinje ifra Get 200MB innlagt i bygget , leietakere kan tilkoble seg .

Ferdigattest

Bebyggelsen

Området består av varierende virksomheter med bolighus som nabo.

Det har vært et gammelt sagbruk tidligere ifra 1940 ,tomten er mye gammel historie.  I de senere år  har den blitt omgjort  til næringslokaler.

Bygget og uteområdet oppgraderes nå  

Generell info

Offentlig kommunikasjon. Buss stop rett  utenfor bygget

Bra profilering imot veg R 174