Energivegen 4

Energivegen 4

Nytt bygg i Energiveien 4 (Ev4.no) begynner å ta form. Bygget får en unik sammensetning av forskjellige virksomheter og mennesker som vil legge til rette for utvikling av et samlet miljø for skole, idrett, forskning,helse   og næringsvirksomhet innenfor pedagogiske og idrettslig fagområder. Reguleringsplan ble enstemmig  godkjent i formannskapet 28.03.2017

 

Les artikkel i avisen RB

Bredt bruksområde

Bygget er egnet for offentlige virksomheter, private skoler og næringsliv. I det nye bygget blir det lagt til rette for å skape gode arbeidsmiljøer og spennende møteplasser for brukerne. Gode fellestjenester, møterom og kantine, er blant fasilitetene som gjør at leietakere kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Det er også lagt stor vekt på arealeffektive løsninger og sambruk av lokaler hele døgnet. 

Fasiliteter

Energiveien 4 vil få betjent resepsjon og kantine. I tillegg til parkeringsmuligheter ute, blir det også parkeringskjeller. Ventilasjon, alarm, bredbåndstilknytning, og heis er selvfølgelige fasiliteter.  

Adkomst

Jessheim Næringspark ligger gunstig plassert i forhold til tog, buss, flyplass og E6. 

Beliggenhet

Jessheim Næringspark ligger ved Jessheim sentrum. I tillegg til stort idrettsmiljø, kan området by på alt fra barnehage, barne- og ungdomsskole til videregående utdanning. Jessheim har også flotte idrettsanlegg. Her finner du fotballbaner, friidrettsarena, ishall, snart ny svømmehall, ny flerbrukshall og skatepark. Gode turmuligheter i Jessheim marka .

Jessheim Næringspark er et klassisk eksempel på næringsområder i endring. Eldre næringsområder utenfor tettsteder tas igjen av utbyggingen, og blir en mer integrert del av tettstedene.

Gystadmarka utvikles som en ny bydel og blir liggende sentralt i byen. Innenfor næringsparken er det nå etablert bl.a. privat barnehage og skolevirksomhet inkl. gymsal, detaljhandel, treningssenter, samtidig som det er bilforhandlere, verksteder, kontorer og lokaler for entreprenører og utbyggere, håndverksbedrifter, salg av byggevarer, kontorrekvisita, bilrekvisita mv.

Se link til kart 

Fokus på sambruk og effektiv utnyttelse

Ev4 er et lavenergisk og arealeffektivt næringsbygg med en miljøprofil som byggets leietakere kan profilere seg med. Bygget er konstruert til lav energi som relaterer seg til at selve bygningen har bedre isolasjon, bedre bygningskomponenter som vinduer og dører, god varmegjenvinning på ventilasjon og minimale luftlekkasjer gjennom bygningskroppen.

Ventilasjonsanlegg med behovsstyring sikrer god, frisk luft hele året uten at mye varme går tapt. I tillegg vil E4 ha aktive energisystemer som moderne varmepumper som ytterligere bidrar til et lavt energiforbruk og lave driftskostnader for byggets leietakere.

Effektive innredningsløsninger og sambruk av idrett, møterom, kantine og garderober bidrar til gode konkurransedyktige betingelser for byggets leieforhold.

2. 3. og 4. etasje blir et flerbruksbygg med mange ulike funksjoner innen skole, helse, overnatting, næring etc.

Sambruk med nærliggende bygg er aktuelt, som f.eks kommunens etablerte idrettsanlegg på Gystadmarka.

Planløsninger

1. etasje

1. etasje er regulert for detaljhandel med et areal på ca 2336 m2 (inkludert sosiale rom, lager, inngang, utstilling). Beliggenheten er svært attraktiv, bla annet nabo til Biltema. Parkeringsplassen til Biltema henger sammen med gangsti slik at de kan besøke begge butikkene uten å flytte bilen. Butikk og næringslokaler får egne innganger med felles vare-mottak/utlevering i bakkant. Egen inngang til skolebygg. Helse /Idrett og overnattingsdelen har også egen inngang med felles resepsjon.

Det er også lagt opp til helsestasjon som kan bestå av lege, fysioterapeut, kiropraktor, fotpleie, tannlege, etc (kan også bli i 2.-3.etasje)

2. etasje

 • Idrettshall på 25x45meter med takhøyde på 7 meter. Garderober, eget treningsrom med vekter/apparater og med tilhørende lager, BK og andre støttefunksjoner. Området er fellesareal for bygget. 
 • Skole / undervisningslokaler (ungdomsskole, høyskole, forskning) er tilknyttet felles funksjoner som garderobe, kantine, treningsrom etc.
 • Minikjøkken, møterom og hyggelige sosiale soner. Kan inndeles i mindre enheter og tilpasses etter behov.
 • Overnatting i egne rom
 • Kontorer tilknytting til tjenesten . Fleksible løsninger.

3. etasje

Tilsvarende 2 etasje, men med kantine over garderobe. I tillegg lages det et  "galleri" rundt  idrettshallen som vil fungere som en publikumstribune sammen med kantine.

4. etasje

 • Tilsvarende 2 og 3 .etg.
 • Tekniske rom  for bygget
 • Uteområde på tak  med løpebane og sosiale soner

TJENESTE- OG SERVICEKONSEPT

 • Tilgang på felles møterom i forskjellige størrelser
 • Åpne møteplasser i atriets fellesarealer
 • Kantine med  mulighet for å bestille møtemat, lunch etc
 • God parkeringsdekning og egen parkering for elbiler med ladestasjoner
 • Låsbart sykkelparkeringshus 
 • Tilgang til lånesykler, leiebiler. etc
 • Dusj og garderobe anlegg
 • Vanndispensere med avkjølt vann i minikjøkken. 
 • Vaktmestertjenester
 • Muligheter for leie av bil og sykkel. Sparer miljø og reduserer parkeringsbehovet

 

KONSEPT BYGG

Ut fra de mange virksomheter og funksjoner som det her foreslås tilrettelagt for, vil dette kunne bli et flerbruks hus i ordets rette forstand. Det vil være fokus på å unytte lokaler hele døgnet for å oppnå rasjonell drift, og skape et godt miljø hele dagen. Undervisning/skole og idrettshall er plasskrevende og har i utgangspunktet et forholdsvis kort tidsbruk på døgnet. Det er da viktig å planlegge en god utnyttelse av bygningsmassen og fasilitetene, slik at det også kan gå rundt økonomisk.  Dette vil også kunne skape en "vinn vinn" situasjon for alle .

Å gi mulighet til å utnytte alle fasilitetene og tilbudene i tilknytning til tjenesteyting, som det foreslås tilrettelagt for, på en god og optimal måte, kan overnattingsmuligheter utvide sambruken i løpet av døgnet og uka, komplettere tjenestene, samt øke kundepotensialet.

SKOLE

Mulighetene knyttet til forsking og undervisning i bygget er mange. Ikke minst med tanke på gode treningsfasiliteter og idrettshall. 

KULTUR

Undervisningsrom med kantine vil kunne benyttes fra ettermiddagen (kl. 1300-2200) til ulike kultur tilbud. som f.eks. dans, teater, musikk o.l. Siden rommene ligger i toppen av bygget vil støy til nabo og andre leietakere ikke være noe problem. Dette kan være et naturlig samlingsted etter skolen for ungdommer og barn.

HELSE 

Helsetjenester som ytes av lege, fysioterapeut, kiropraktor og fotpleie, etc  sammen med idrett og trening vil kunne bli en høyst aktuell kombinasjon og samhandling. Det samme gjelder helse og undervisning/skole.

OVERNATTING

Bygget får overnattingsmuligheter i 2., 3., og 4. etasje i form av selvstendige rom med varierte størrelser (ca 15-50m2).

Rommene vil være selvforsynte slik at det kan bebos på kort og lang sikt. Utstyrt med  seng, sofa, bord, tv, internett, bad og minikjøkken. "Booking" av rom vil være via felles resepsjon i 1.etg.

Overnatting bidrar til å utfylle og forbedre tjenestene, utvide bruken av området og lokalene utover vanlig kontortid, samt støtte opp om sambruk med tilleggende bygg ,i tilegg vil det øke kunde potensialet.

Overnatting er en del av tjenesteyting i planbestemmelsene og omfatter
«overnatting i tilknytning til disse virksomhetene».

 • idrett turneringer, stevner, helge samligninger, idrettsutdannelse
 • skole, siden noen elever kommer ifra andre steder enn nærområdet
 • helse brukt i kortere eller lengre tid avhengig av type sykdom, skader både ifbm. behandling, restituering,rehabilitering og opptrening.
 • avlasting / omsorg i en  kortere periode, helsepersonell har oppsyn.    
 • Næring, f.eks spesialister som kommer ifra andre steder med fly. Vil jobbe noen dager før hjemreise.
 • Tjenesteyting vil kunne omfatte idrettshall/treningssenter, servicevirksomhet, undervisning,
  lege/tannlege/ fysioterapi og tilsvarende, konsulentvirksomhet, servering/kafé

IDRETTSHALL

Idrettshallen blir den sentrale kjernen i bygget, fra andre etasje og opp til fjerde, der funksjonene ligger rundt.

Hallens størrelse på 24x45 meter, med en høyde på 7 meter, vil være godkjent for de ulike idretter som er naturlig i en slik flerbrukshall. Det legges opp skillevegger i nettinggitter slik at hallen kan deles opp 3 baner.

Hallen vil være godt tilrettelagt for publikum med galleri og kafé, slik at de får en fin nærhet til aktiviteter som foregår på banen.  

UTLEIE

Det legges opp til utleie av hallen på kveldstid og i helger til bedrifter, lag og foreninger. I tillegg vil hallen være svært egnet for firma presentasjoner og ulike kultur arrangement.

Vareheis evt. transportluke monteres i vegg slik at større varer kan heises opp til hallen ved behov.

Det foreligger også planer om en felles bil- og sykkel park hvor brukere kan leie bil eller sykkel etter behov.  

Uteområde

Idrettshallen vil også fungere som "ute" oppholdsområde og samlingssted med lek og aktiviteter, sammen med takterrasse og park foran bygg mot Energivegen.

På uteområder på taket legges det opp til en løpebane på 250 meter rundt på taket, som brukes til oppvarming for idretten og opptrening / rekreasjon. I tillegg er det lagt opp til sittegrupper og sosiale soner som er normalt på en terrasse.

Parkering

Vi har vektlagt mye parkering på tomten, med plass til 177 plasser totalt:

Parkeringskjeller: 105 plass ( til faste ansatte og til utleie firma for bil )
Parkering nord: 46 plasser (primært kundeplasser butikk )
Parkerings sør: 26 plasser

Sykkelparkering ute og i kjeller  

Virksomheter i reguleringsplan

Forretning omfatter både detaljhandel og handel med plasskrevende varer. Arealer til
detaljhandel settes til 1200 m².«Plasskrevende varer» skal være i henhold til overordnet regionale bestemmelser og
retningslinjer som gjelder når byggeprosjektet kommer til utførelse.
Tjenesteyting vil kunne omfatte idrettshall/treningssenter, servicevirksomhet, undervisning,
lege/tannlege/ fysioterapi og tilsvarende, konsulentvirksomhet, servering/kafé, samt
overnatting i tilknytning til disse virksomhetene. I andre etasje  er det planlagt  om idrettshall/treningssenter.

Fremdrift

Detaljregulering av tomten er i sluttfasen med tilhørende utbyggingsavtale. Det har ikke kommet noe innsigelser på planen, så vi antar den kan vedtas i kommunen i løpet av april 2017. Byggestart vil bli når tilstrekkelig antall leieavtale er signert. Hvis alt går etter planen vil bygget startes opp i 2017 og ferdigstilles i 2018. 

HVORFOR LEIE LOKALER i E4 ?

 • Nyskapende arkitektur og sterk identitet
 • Et spennende og utviklende fagmiljø
 • Topp moderne og fremtidsrettet kontorkonsept
 • Et åpent, energi- og miljøvennlig inneklima
 •  Sentral plassering i forhold til bil, tog, buss og fly
 • Kort gangavstand til kjøpesenter, servicetilbud, idrettsanlegg, i nærområdet
 • God parkering - også for elbiler og sykler
 • Kantine med mulighet for bestilling av møtemat, lunsj etc  
 • Dusj- og garderobeanlegg

Den ulike sammensetningen av virksomheter og arealer vil være helt unik, og byr som nevnt på mange muligheter.

Ta gjerne kontakt for en vurdering av dine behov og hvordan dette kan løses. Det pågår nå en prosess med flere leietakere. Vi har fokus på en helhetlig sammensetning av virksomheter i bygget slik at det blir en "vinn vinn " situasjon for alle.

Håkon Rognstad Tlf: 90936898  hakon@rognstad.no

Tor Erik Rognstad  Tlf.:90870213 tor.erik@rognstad.no

For mere info om bygget se:   www.ev4.no 

 

AREALOVERSIKT TOTALT I  BYGGET

 

 

 

BTA 

m2

Kjeller

2820

m2

1.etg 

2836

m2

2.etg 

3417

m2

3.etg 

2550

m2

4.etg 

1430

m2

Uteområdet 4.etg 

830

m2

SUM

13883

m2

BRA 1-4 etg 

10000

m2

 

1.etg -Areal  oversikt NÆRING/BUTIKK

 

 

Butikk detalj handel

1 200

m2

Lager, sosialrom ,Inngang, varemottak,teknisk rom, Inngang

826

m2

Utstilling tilknytting  Butikk 

310

m2

Sum Leietaker  Butikk

2 336

m2

Næring / Helse 

423

m2

Sum BRA -Utleid 

2 759

m2

Sum 1.etg BTA (yttervegg) inkl varemottak

2 836

m2

 

2.etg  

 

 

Idrettshall /lager   

1 208

m2

1.Utleie til skole                   kl 07-1100 ukedag

 

 

2.Utleie til Rehablitering         kl 12-1500-ukedag

 

 

3.Utleie til Lag/forening        kl 17-2200-ukedag

 

 

4.Utleie til Arrangement/Kamper/Firma - 40  helger pr år 

 

 

Felles Garderobe,Trening  ( skole kl 07-14)

496

m2

Felles Garderobe,Trening  (Utleie kl 17-2200)

 

 

Skole m/ trapp/gang 1.etg (856)

941

m2

 Utleie av Undervisningsrom kveld/helg

 

 

Alt.1 Overnatting  20 rom a26 m2 =550 m2 m/Gang/trapp 373m2

929

m2

Sum BRA -Utleid 

3 574

m2

Sum 2.etg BTA (ytterveggmål)

3 417

m2

 

 

 

3.etg

 

 

Felles Svalegang ( Tribune  Idrett)

238

m2

Felles Kantine -Møterom  ( skole kl 07-14)

295

m2

Felles Kantine.-Møterom   (Utleie kl 17-2200)

 

 

Felles Kantine.-Møterom   (Helg)

 

 

Topp idrett Skole m/ trapp/gang 1.etg (856)

856

m2

Utleie av Undervisningsrom-kantine  kveld/helg til Kultur, kurs, voksenopplæring  etc

 

 

Alt.1 Overnatting  10 rom a 26 m2  +10 rom  a50 m2 =643 m2  m/Gang/trapp/behandling/ trening  527 m2

1 170

m2

Sum BRA -Utleid 

2 559

m2

Sum 3.etg BTA (ytterveggmål)

2 337

m2

 

 

m2

4.etg

 

m2

Felles Teknisk rom

320

m2

Felles Takterasse

830

m2

Topp idrett Skole m/ trapp/gang 1.etg (856)

450

m2

Alt.1 Overnatting  10 rom a 26 m2  =394 m2  m/Gang/trapp/behandling/ trening 240 m2

680

m2

Sum BRA -Utleid 

1 450

m2

Sum 4.etg BTA (ytterveggmål)

2 337

m2

 

 

Aktuelle linker

arkitektforslag ny byplan Gystad øst ,vinner Grønn Grid

Plan strategi Ullensaker kommune 2016 -2020 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Ullensaker 2016-2030

Planforslag-Regulering

utvendig situasjonskart A4 1:100

Kommune sier ja til privat skole

Wang ønsker seg til Jessheim

Kommunens innstilling Wang-møte 28.mars  sak 76/17

Ny svømmehall Gystadmarka 2018 , link 2 link 3 video

Saksfremlegg gruppemøter politikere i uke  12 

Sluttbehandling av Reguleringsplan 28.mars  sak 69/17

 

© 2017 Copyright